15 Oct 2008

Personlighetstest


Var igen inne på Krimskrams och hittade ett intressant personlighetstest. Passade genast på att göra det och det här påstår det om mej:

Din personlighetstyp:
Varmhjärtade, noggranna och populära. Sätter andras välbefinnande framför sitt eget. Stark pliktkänsla. Ansvarsfulla. Värdesätter traditioner och trygghet. Vill vara till nytta för andra. Behöver uppmuntran för att må bra. Välutvecklat sinne för form och funktion.

Karriärer som skulle kunna passa dig:
Sjuksköterskor, lärare, administratörer, hemkunskapslärare, barnomsorgspersonal, familjerådgivare, präster, kontorsansvariga, personalvetare, socialarbetare, ekonomibiträden, redovisningsansvariga, tandsköterskor, hemmafruar/hemmamän, receptionister, religionslärare, talpedagoger.

Mycket intressant! Åtminstone enl. det här testet så skulle jag ha valt rätt "karriär"... :)

No comments: