4 Dec 2007

Bravo, Finland!

Det här hittade jag nyss på Internytt:

Sarkomaa nöjd med Pisaresultat (04.12.2007 14.56)

Undervisningsminister Sari Sarkomaa (saml) är glad över de finländska skolelevernas topplacering i OECD:s senaste Pisa-undersökning.

Den tredje Pisa-undersökningen (tidigare undersökningar gjordes år 2000 och 2003) koncentrerade sig på naturvetenskaper och elevernas förmåga att använda denna kunskap i praktiken.

I undersökningen 2006, som publiceras i sin helhet i dag, är finländare bäst i naturvetenskaper och matematik och kommer på andra plats i läsfärdighet.

Finlands poängtal är det högsta någonsin som uppnåtts inom Pisa. Kännetecknande för Finland är att nivån elever emellan är jämn. Läsfärdigheten är ändå ett undantag; flickorna är betydligt bättre än pojkarna på att läsa.

Sarkomaa är ändå bekymrad över att resultaten visar att Finland saknar de verkliga begåvningarna.

Hon anser att det är viktigt att stöda elever med särskilda begåvningar och befrämja individuell inlärning.

De övriga nordiska länderna längre ned på listan
Hongkong och Kanada är andra respektive trea på listan, medan de övriga nordiska länderna placerar sig längre ner.

De fyra övriga nordiska ländernas placering inom de undersökta områdena varierar mellan 22 och 33.

Pisa 2006 baserar sig på en jämförelse av 15-åriga elever i 57 länder.

Kangasniemi: Ingen tillfällighet
Erkki Kangasniemi, ordförande för Undervisningssektorns fackorganisation OAJ, säger att det inte är en tillfällighet att Finland placerar sig i täten i jämförelsen. Enligt honom borde de goda resultaten också synas i lärarnas löner.

Kangasniemi påpekar att undersökningen endast mäter kunskapsbaserat kunnande. Man bör enligt honoom också värna om skolans fostrings- och bildningsansvar.

No comments: